Christelijk Denken

...elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus
(2 Kor. 10:5)


Over Dr. Pablo Martínez Vila
Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens: De meest noodzakelijke boodschap voor de Kerk vandaag
Gebedsleven
Vrees, angst, bezorgheid en de Bijbel: Zorgzaam of bezorg zijn?
Op zoek naar de regenboog

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website “Christelijk Denken” berijkbaar op het adres http://christian-thought.org/nl/ (hierna de website), die Pablo Martinez ter beschikking stelt van de Internet gebruikers.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich (hierna de gebruiker), en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

1. Eigendom van de website

Naam van de eigenaar: Pablo Martinez
Adres: Carrer Major 16, 2º, 3ª - 08221 Terrassa - Barcelona - Spanje
E-mail adres:

2. Doel

De website vergemakkelijkt de toegang tot informatie en diensten die Pablo Martinez aanbiedt aan mensen of organisaties die daarin zijn geïnteresseerd.

3. Toegang tot en gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van de website is gratis en vereist geen voorafgaand abonnement of registratie van gebruikers. Sommige diensten die via de website worden aangeboden, kunnen echter onderworpen zijn aan betaling van een bepaalde prijs die wordt bepaald door de algemene contractvoorwaarden.

De gebruiker garandeert de authenticiteit van de gegevens die hij invoert op de formulieren op deze website.

4. Inhoud van deze website

Deze website wordt in het Nederlands aangeboden (De website in het Engels is beschikbaar op: “Christian Thought”. En de Spaanse versie van de website is beschikbaar op: “Pensamiento Cristiano”). Pablo Martinez kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of verkeerd begrijpen van de inhoud van de website door de gebruiker, of de gevolgen hiervan.

Pablo Martinez behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te verwijderen.
Het gebruik van de inhoud van deze website voor welk doel dan ook zonder de voorafgaande toestemming van Pablo Martinez is verboden.

De links die zijn opgenomen in andere webpagina's en die naar deze website zijn gericht, zijn bedoeld voor het openen van de webpagina, en mogen niet, direct of indirect, valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties vertonen, en mogen niet leiden tot oneerlijke of ongeoorloofde acties tegen Pablo Martinez.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Pablo Martinez is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de website of de overdracht van virussen of kwaadaardige programma's in de inhoud, ondanks dat hij alle technologische beveiligingsmaatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

6. Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies (kleine informatiepakketten die zijn opgeslagen op de computer of een ander apparaat van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergeving van de website.

In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Voor meer informatie zie ons Cookie Beleid.

7. Intellectueel en industrieel eigendom

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten en alle informatie op de website (afbeeldingen, handelsmerken, grafische ontwerpen, broncode, ontwerp, navigatiestructuur, databases en andere inhoud die erin voorkomt) zijn exclusief eigendom van Pablo Martinez of, waar nodig is, heeft hij licentie hiervoor.

De gebruiker erkent en accepteert dat de toegang tot en/of het downloaden van inhoud en/of elementen die op deze website beschikbaar zijn, voor persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik is. Voor elke handeling van reproductie, distributie, openbare communicatie, evenals elke andere vorm van exploitatie van alle of een deel van de inhoud of elementen, uitgevoerd in welke vorm of op welke manier dan ook, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Pablo Martínez.

8. Privacy Verklaring en Data Beveiliging

Pablo Martinez zet zich volledig in voor de naleving van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en garandeert volledige naleving van de vastgelegde verplichtingen, evenals de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen waarin is voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en de Spaanse regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Raadpleeg onze Privacy Verklaring voor meer informatie.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Voor het oplossen van controverses of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die de partijen uitdrukkelijk navolgen, en voor alle geschillen die verband houden met het gebruik van de website zijn de rechtbanken en tribunalen van Barcelona (Spanje) bevoegd voor de resolutie.

2 April 2020

AccepterenDeze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verkrijgen. De cookies op deze website slaan nooit persoonlijke gegevens op. Als u doorgaat met browsen op deze website, begrijpen we dat u het gebruik van cookies accepteert. Lees ons Cookie Beleid